Surat tangan merah Tecentriq

Bekerjasama dengan Institut Paul Ehrlich (PEI) dan Agensi Perubatan Eropah (EMA), Roche Pharma AG memaklumkan mengenai sekatan petunjuk pertama Tecentriq 1,200 mg pekat untuk penyediaan larutan infusi (bahan aktif: atezolizumab ). Antibodi setakat ini telah disetujui sebagai terapi lini pertama pada orang dewasa untuk rawatan karsinoma urothelial (UC) maju atau metastatik ketika kemoterapi berdasarkan cisplatin tidak sesuai untuk pesakit.

Ringkasan

  • Data awal dari kajian fasa III yang terkawal, multisenter, rawak, terkawal plasebo (IMvigor130) menunjukkan peningkatan kematian pada pesakit dengan UC metastatik pada monoterapi atezolizumab berbanding dengan kemoterapi berasaskan cisplatin ketika tumor mempunyai ekspresi PD-L1 yang rendah.
  • Di masa depan, antibodi anti-PD-L1 monoklonal yang dimanusiakan (diprogram kematian-ligan 1) hanya boleh digunakan setelah kemoterapi yang mengandung platina sebelumnya atau sebagai monoterapi jika tumor mempunyai ekspresi PD-L1 ≥ 5%.
  • Penggunaan Tecentriq selepas kemoterapi sebelumnya tidak berubah.

!-- GDPR -->